|   Contact  |    Prima pagina      

Proiectul

SMM
   Sistem de Management de Mediu (SMM)
   SMM in Europa
   SMM in Romania
   SMM in Primaria Municipiului Bucuresti

Eco-etichetare

Documentatie

Link-uri 


SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

GENERALITATI

SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU implementat in Primaria Municipiului Bucuresti a fost proiectat in conformitate cu cerintele standardului SR EN ISO 14001 / 2005 si are rolul de a imbunatati performantele de mediu ale organizatiei noastre, in scopul:
- de a creste prestigiul institutiei
- de a constientiza si asuma problematica de protectia mediului, oferind un cadru bine organizat pentru gestionarea problemelor de mediu
- de a asigurar servicii de cea mai inalta calitate pt. cetatenii orasului, imbunatatind imaginea organizatiei si relatiile sale cu diversi parteneri

SMM este documentat , pus in aplicare si mentinut in asa fel incit sa asigure permanent conformitatea cu legislatia in vigoare. Implementarea SMM-lui a facut parte din deciziile strategice ale conducerii la virf din PMB. In acest scop s-a procedat la urmatoarele :
- s-au identificat activitatile/procesele desfasurate in institutie
- s-au identificat etapele proceselor si interactiunile dintre aceste procese
- s-a identificat legislatia nationala aplicabila domeniului de aplicativitate
- s-a identificat impactul asupra mediului rezultat din procesele/activitatile desfasurate in PMB
- s- a asiguarat disponibilitatea resurselor si informatiilor necesare pt.derularea si monitorizarea acestor procese
- s-au identificat zonele cu potential de risc pentru mediul inconjurator din cadrul amplasamentului PMB
- s-au stabilit masuri corespunzatoare cuprinse in programul de management de mediu, numindu-se responsabilitati, termene, resurse umane si financiare, pentru actiunile ce urmeaza a fi intreprinse , precum si documentele necesare.
- s-au identificat activitatile necesare pentru masurare , monitorizare , analizare si s-au implementat masurile corespunzatoare pentru diferitele procese si pt realizarea obiectivelor planificate.

Conform satndardului ISO 14001, principalele faze care au fost parcurse au fost:
- elaborarea politicii de mediu
- planificarea
- implementarea si functionarea sistemului
- verificarea si elaborarea actiunilor corective
- analiza sistemului efectuata de catre conducere.

Din punct de vedere organizatoric si operational , parcurgerea acestor faze a presupus parcurgerea urmatorilor pasi:

Pasul 1: Pregatirea in vederea construirii SMM
1.stabilirea importantei si necesitatii implementarii unui SMM in institutie
2.asigurarea suportului necesar ( incepind cu obtinerea sprijinului total al conducerii institutiei)
3.sensibilizarea personalului
4.stabilirea zonei de aplicare si a nivelului de profunzime a SMM
5.definirea politicii de mediu

Pasul 2: Realizarea ANALIZEI INITIALE DE MEDIU
1.stabilirea cadrului legislativ
2.inventarierea si examinarea tuturor procedurilor si practicilor de management de mediu existente
3.inventarierea aspectelor de mediu si identificarea celor semnificative
4.analiza punctelor slabe si a punctelor forte

Pasul 3: Construirea si implementarea sistemului :
1.realizarea unui plan de actiune
2.dezvoltarea strategiei de implementare

Pasul : Protejarea si imbunatatirea sistemului:
1.audit intern
2.analiza efectuata de conducere
3.planuri de imbunatatire

POLITICA DE MEDIU: Calitatea serviciilor prestate pentru populatia municipiului si protejarea mediului inconjurator sunt strins legate de strategia dezvoltarii durabile a capitalei si de valorile definitorii ale Primariei Municipiului Bucuresti.

Prima faza parcursa in implementare SMM-ului in PMB a fost elaborarea POLITICII DE MEDIU de catre Primarul General.
POLITICA DE MEDIU a fost stabilita de catre Primarul General al PMB , ea fiind documentata in “Declaratia de Politica privind mediul” , document in care au fost stabilite obiectivele generale privind protectia mediului inconjurator. Declaratia a fost prezentata in 12 .03 2004 si semnata de Primarul General Traian Basescu.
Pentru a se asigura ca politica de mediu adoptata este inteleasa , implementata si mentinuta de catre toate structurile organizatorice din cadrul PMB, Primarul General a decis urmatoarele:

- aducerea la cunostinta intregului personal a politicii si a obiectivelor stabilite, precum si instruirea personalului referitor la acestea.
- includerea in fisa postului a fiecarui angajat a atributiilor si responsabilitatilor explicite care-i revin referitor la respectarea reglementarilor SMM.
- aducerea la cunostinta furnizorilor a politicii de mediu adoptata de PMB

Declaratia de politica de mediu initiala a fost reactualizata si semnata la data de 16 mai 2005 de catre actualul Primar General, Adriean Videanu.Pentru a fi eficienta si eficace ea este periodic analizata si revizuita , pentru a reflecta cit mai fidel orice modificare a conditiilor si informatiilor survenite in timp.

Instruiti, constienti si competenti, angajatii Primariei Municipilui Bucuresti, vor avea in vedere politica de prevenire si reducere a impactului asupra mediului inconjurator, generat de activitatile si procesele desfasurate in institutia noastra.

ANALIZA INITIALA DE MEDIU

Analiza initiala de mediu efectuata de catre unitatea de implementare a sistemului de management de mediu in cadrul institutiei noastre a studiat 2 conponente:

1.evaluarea practicilor de mediu la nivelul PMB cu scop de identificare a necesarului e proceduri operationale si de sistem specifice
2.identificarea prin inspectii si observatii directe la fata locului a problemelor de mediu existente in incintele PMB, care au reprezentat domeniul de aplicare a SMM-ului, cu scop de stabilire a aspectelor de mediu semnificative care apoi au facut obiectul PROGRAMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU.

Analiza Initiala de Mediu a continut o caracterizare a mediului in care este plasata organizatia si a facut o trecere in revista a modului in care functionarea organizatiei afectecteaza principalii factori de mediu: aer, apa sol , deseuri, peisaj, ecosistem.
Analiza initiala de mediu a condus nu numai la indicarea sectoarelor care necesita imbunatatiri ,dar precizeaza si modul in care problemele concrete de mediu ale acestor sectoare vor fi abordate si rezolvate , cu o incradare cit mai corecta in resursele financiare ale organizatiei si in limitele de timp stabilite

OBIECTIVE SI TINTE

Pe baza reazultatelor Analizei Initiale de Mediu s-au precizat obiectivele si tintele Programului de Management de Mediu.

La stabilirea obiectivelor si tintelor, elementul principal care a fost permanent avut in vedere a fost Politica de Mediu .Intre acestea si politica s-a realizat o relatie de coerenta , deoarece manifestarea unei lipse de coerenta intre aceste elemente ar fi condus la aparitia unor disfunctionalitati ale SMM-ului , cu efecte negative in realizarea procesului de imbunatatire continua a performantei de mediu a organizatiei noastre.

PROGRAMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU

Conform prevederilor standardului ISO 14001 institutia care construieste si implementeaza un SMM trebuie sa stabilesaca un PROGRAM DE MANAGEMENT DE MEDIU. Acesta a stabilit termenele , resursele umane si cele financiare , responsabilitatile pentru atingerea obiectivelor si a tintelor stabilite.El a identificat de asemenea actiunile specifice, in ordinea prioritatii lor in organizatie.
Aceste actiuni se refera la proiecte, procese servicii sau utilitati specifice.Obiectivele stabilite in programul de management al PMB sunt in numar de 5 iar tintele atasate obiectivelor sunt in numar de 14.
Programul de management a fost cunoscut si aprobat de catre conducerea la cel mai inalt nivel al institutiei.

Lista indicatorilor si parametrilor de mediu

DOCUMENTELE SMM IN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI

Documentele SMM in PMB au fost elaborate de catre consultant, si sunt reprezentate de:

- Manualul managementului de mediu
- Proceduri generale -11
- Proceduri specifice-2

DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI LIFE-SMM-LUI IN TARA SI IN BUCURESTI

SIMPOZIOANE:

- Suceava
- Cluj Napoca
- Bucuresti
- Arad

CERTIFICARE

Auditul documentar de precertificare a fost efectuat de catre LLOYD’S REGISTER in data de 9.06.2005. In baza constatarilor rezultate in urma acestui audit, au fost initiate actiunile corective necesare in vederea certificarii.

Auditul de certificare a fost efectuat de catre LLOYD’S REGISTER in perioada 8 – 11.07.2005. In baza constatarilor rezultate, Raportul de audit elaborat recomanda certificarea implementarii conform ISO 14000 a Sistemului de Management de Mediu in activitatile Primariei Municipiului Bucuresti

Certificatul emis de catre LLOYD’S REGISTER, a fost inmanat conducerii Primariei Municipiului Bucuresti in data de 28.07.2005.


Primaria Municipiului Bucuresti - Directia Protectia Mediului si Educatie Eco-Civica - Telefon/Fax 00 40 21 30 555 24